Perforemance

”Parannamme ihmisten hyvinvointia ja työn tuottavuutta skaalautuvan digitaalisen ratkaisun avulla. Asiakkaidemme saama arvo syntyy olennaisen oivaltamisesta, työn ilosta ja aidoista kohtaamisista – näitä voi oppia!”

ville@perforemance.com
+358 44 262 5867
kaisa@perforemance.com
+358 40 526 9316

Mentalisaatiokyky vahvistuu harjoittelemalla

Vuoden kestävä harjoitusohjelma etenee tarkoituksenmukaisella tavalla mentalisaatiokykyä vahvistaen. Aktiiviseen harjoitteluun käytetään aikaa muutama minuutti työpäivässä. Pienen päiväannoksen mahdollistaa valittu väline: harjoittelu tehdään älypuhelimeen ladattavan valmentajan johdolla.

Harjoittelu etenee työelämän arkisten ilmiöiden teemojen kontekstissa: kiireen tunne, turhautuminen, omana itsenä oleminen, epäonnistumisen pelko, arvot… Sovelluksesta voi myös itse aktiivisesti etsiä pohdiskeluapua stressin käsittelyyn, motivaation puutteeseen ja vastoinkäymisten kohtaamiseen.

”Kukaan ei voi yksin luoda hyvin mentalisoivaa yhteisöä. Toisaalta yhteisö on siihen kuuluvien ihmisten summa ja jokainen antaa oman panoksensa yhteisön tunnelmaan. Minkä panoksen sinä haluat antaa?”

Ratkaisumme on ensimmäinen aito mahdollisuus tarjota mentalisaatiokykyä vahvistava työnohjaus jokaiselle työyhteisössä, vaivattomasti ja raportoitavasti. Tämän päivän työssä merkittävä osa aikaansaannoksistamme syntyy ajattelussamme ja kyvyssämme tehdä yhteistyötä. Näihin ihmillisiin kykyihin liittyviä taitoja voi vahvistaa harjoittelemalla.

Mentalisaatio

”Mentalisaatio merkitsee halua ja kykyä huomioida mielen tiloja niin itsessä kuin toisissa: tunteita, ajatuksia, kuvitelmia, uskomuksia ja aikomuksia. Hyvä mentalisaatiokyky parantaa todennäköisyyttä tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toista ihmistä.

Mentalisaatiokyky vaihtelee eri yhteisöissä. Hyvin toimivissa ja mentalisoivissa yhteisöissä epävarmuuden sietäminen, nöyryys, virheiden tunnistaminen ja tunnustaminen sekä anteeksi pyytäminen ovat arvostettuja piirteitä. Jäsenten väliselle vuorovaikutukselle on ominaista uteliaisuus, kuunteleminen, eri näkökulmien pohdinta, joustavuus ja leikkisyys. Nämä kaikki ovat myös hyvän johtajuuden ominaispiirteitä.”

(Pajulo, Salo & Pyykkönen, 2015, Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä, Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim.)

Perforemance – Beta

Mikäli olet saanut kutsun Perforemance Betaan, voit ladata sovelluksen alla olevasta linkistä.

Lataa – Perforemance Beta